page_banner

Tin tức

Các yếu tố ảnh hưởng đến anten

1. Theo tính chất công việc có thể chia thành anten phát và anten thu.

2. Theo mục đích, nó có thể được chia thành ăng-ten thông tin liên lạc, ăng-ten phát sóng, ăng-ten truyền hình, ăng-ten ra-đa, v.v.

3. Theo bước sóng làm việc, nó có thể được chia thành anten sóng cực dài, anten sóng dài, anten sóng trung bình, anten sóng ngắn, anten sóng cực ngắn, anten vi ba, v.v.

4. Theo cấu tạo và nguyên lý làm việc, nó có thể được chia thành anten đường và anten bề mặt.Các thông số đặc trưng mô tả anten là dạng, hệ số định hướng, độ lợi, trở kháng đầu vào, hiệu suất bức xạ, phân cực và tần số.

Anten có thể được chia thành hai loại theo số lượng kích thước: anten một chiều và anten hai chiều.Anten một chiều được cấu tạo bởi nhiều dây dẫn.Những dây này là những đường thẳng được sử dụng trong điện thoại di động, hoặc một số hình dạng thông minh, giống như dây cáp.Tai thỏ cũ trước đây được sử dụng trên TV.Anten đơn cực và anten kép là hai anten một chiều cơ bản nhất.Ăng-ten hai chiều rất khác nhau, bao gồm dạng tấm (một miếng kim loại hình vuông), dạng mảng (một loạt các mảnh trong một mô hình hai chiều được tổ chức tốt), cũng như hình dạng giống như sừng và giống như cái đĩa.

Anten của trạm gốc đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc, đặc biệt là trạm thông tin liên lạc là trung tâm thông tin liên lạc.Các ăng ten trạm gốc được sử dụng phổ biến bao gồm ăng ten độ lợi cao bằng nhựa được gia cố bằng sợi thủy tinh, ăng ten mảng bốn vòng (ăng ten mảng tám vòng) và ăng ten định hướng.

Theo những điều trên.Có một số ảnh hưởng đến tác dụng của ăng-ten.Các đối tượng tự nhiên, chẳng hạn như núi, cây, nhà, vv Ngoài ra còn có thời tiết, bởi vì các đám mây phản xạ ăng-ten.Thứ hai là sự giao thoa lẫn nhau của các anten.Cuối cùng, có những nhiễu điện từ khác, chẳng hạn như tháp điện thoại di động, tháp truyền hình và tháp phát sóng.


Thời gian đăng: 12-13-2021