page_banner

Tin tức

Vai trò của ăng ten GPS

Hệ thống GPS ngày càng được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống của chúng ta, không thể tách rời vai trò quan trọng của anten GPS.Các nhà sản xuất ăng-ten GPS sau đây sẽ cho bạn biết vai trò cụ thể của ăng-ten GPS.

Thứ nhất: Nó dùng để bắt vệ tinh và nhận thông tin định vị vệ tinh, tức là phát và thu sóng điện từ.Bất kỳ mạch cao tần nào, miễn là nó không được che chắn hoàn toàn, ít nhiều có thể bức xạ sóng điện từ ra không gian xung quanh, hoặc ít nhiều nhận được sóng điện từ không gian xung quanh.Theo sự khác biệt của ăng-ten GPS, nó có thể được chia thành ăng-ten phẳng và ăng-ten xoắn.Ăng-ten xoắn ốc có khả năng tìm kiếm các ngôi sao mạnh hơn.

Thứ hai: Chuyển đổi năng lượng sóng điện từ của tín hiệu vô tuyến từ vệ tinh thành dòng điện mà thiết bị điện tử máy thu có thể thu được, tức là chuyển hóa năng lượng.Nói chung, đối với thiết bị đặc biệt hoặc thiết bị gắn trên xe, thường có một khoảng cách nhất định giữa thiết bị và mô-đun nhận GPS, vì vậy trong môi trường thực tế có thể sử dụng đường đứt đoạn hơn 1 mét.Nhưng vì bộ trung chuyển bị mất nhiều tín hiệu, trong trường hợp này, chỉ có thể chọn ăng-ten GPS đang hoạt động.

Kích thước và hình dạng của ăng-ten GPS rất quan trọng, vì những đặc điểm này quyết định khả năng thu tín hiệu GPS yếu của ăng-ten.Tín hiệu vệ tinh GPS được chia thành L1 và L2, tần số lần lượt là 1575,42MHZ và 1228MHZ, trong số đó L1 là tín hiệu dân sự mở, tín hiệu là phân cực tròn.Cường độ tín hiệu khoảng -166DBM, đây là một tín hiệu tương đối yếu.Theo nhu cầu, ăng ten có thể được thiết kế để hoạt động trên một tần số L1 duy nhất hoặc trên hai tần số, L1 và L2.


Thời gian đăng: 12-13-2021